Päihdehoitotyö

 

Päihdehoitotyö on osa moniammatillista päihdetyötä. Se sisältää terveyttä edistävän, ehkäisevän ja korjaavan työn. Sairaanhoitaja toimii päihdetyössä hoitotyön asiantuntijana ja sen toteuttajana. Päihdehoitotyötä toteutetaan joko itsenäisenä asiantuntija-alueena tai osana muuta hoitotyötä lähes kaikissa terveydenhuollon toimipisteissä.

Päihteiden käyttö on lisääntynyt yhteiskunnassa selvästi. Muutos näkyy ja tuntuu lähes kaikissa terveydenhuollon toimipisteissä, joissa sairaanhoitajat työskentelevät. Päihdehoitotyön osaamista tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän. Sairaanhoitajan on seurattava aikaansa ja hoitotyön on muuntauduttava vastaamaan väestön tarpeita. Sairaanhoitajaliiton tavoitteena on kaikkien sairaanhoitajien (sairaanhoitajat, ensihoitajat (AMK), terveydenhoitajat ja kätilöt) ammattitaidon ja vastuullisuuden vahvistuminen erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa ja lähiyhteisöissä.

Tavoitteenamme on

  • Kaikkien päihdehoitotyötä toteuttavien sairaanhoitajien osaamisen ja päihdesairaanhoitajien erityisosaamisen vahvistaminen sekä työn arvostuksen lisääminen.
  • Sairaanhoitajien keskinäisen ja moniammatillisen tuen, konsultaation ja yhteistoiminnan lisääminen.
  • Päihdehaittojen ehkäisyn, päihdeongelmien varhaisvaiheen auttamisen ja päihdeongelmaisten ihmisten hoitotyön laadun parantaminen sekä työmemetelmien kehittäminen.
  • Hoitotieteellisen tutkimuksen ja päihdehoitotyön julkaisujen sekä artikkeleiden lisääminen.

 

Päihdehoitotyön asiantuntijaryhmä
 

Päihdehoitotyötä kehittää Sairaanhoitajaliiton käynnistämä päihdehoitotyön asiantuntijaryhmä, jonka vetäjänä toimii vuoden 2013 päihdesairaanhoitaja Petri Kylmänen.

Lisätietoja ryhmän toiminnasta:  

Patri Kylmänen
sairaanhoitaja, ylempi amk
työnohjaaja
ETK
puh. +358 400 936436
petri.kylmanen@moodhouse.fi
www.moodhouse.fi 

 

Tehokasta päihdehoitotyötäSujuvat päihdehoitotyön käytännöt syntyvät yhdessä suunnitelluista toimintatavoista, jotka kuuluvat osaksi toimintayksikön perehdytystä. Näin päihdehoitotyön resursseja voidaan arvioida ja mitata. Tehokkailla toimintamalleilla ja hyvillä hoitokäytännöillä voidaan säästää resursseja. Työviihtyvyys lisääntyy, kun päihdehoitotyön osaaminen sekä asenne ovat kohdallaan.

Hyvin koulutettu ja samoin periaattein toimiva henkilökunta auttaa parhaiten päihteitä käyttäviä potilaitaan ja heidän omaisiaan toipumaan. He jaksavat myös tehdä terveyttä edistävää ja ehkäisevää päihdetyötä.

Sairaanhoitajien vahvuuksia ovat eettinen inhimillisyys, rohkeus ottaa vastaan uusia haasteita ja hoitaa ihmisiä tasa-arvoisesti. Päihdehoitotyö on mielenkiintoista ja haastavaa työtä, joka vaatii muun muassa näitä ominaisuuksia.