Sisällysluettelot

Tutkiva Hoitotyö 2/2013 (10.4.2013)

PÄÄKIRJOITUS

Tutkimustiedon tuottaminen potilaan näkökulmasta
Tarja Pölkki

ARTIKKELIT

Äidin vauvakeskeisyys vanhemmuuden varhaisvaiheessa

Henna Tyni, Anne H. Salonen, Anna Liisa Aho, Marja Kaunonen

Potilaan osallistuminen lääkehoidosta keskustelemiseen
Maija Gerlander, Tuula Kivinen, Pekka Isotalus, Tarja Kettunen


Lasten sosiaalinen kompetenssi ja perhesuhteet
Mari Salmi, Katja Joronen

Lihavuuskirurgisten potilaiden kokemuksia
Leena Rekola, Arja Häggman-Laitila, Lea-Riitta Mattila, Tarja Palomaa, Pauliina Ruskomaa,
Marja Leivonen


PUHEENVUORO

Potilaslähtöisyys – uhka vai mahdollisuus?
Päivi Koikkalainen, Liisa Rauhala

 

 

Tutkiva Hoitotyö 3/2012 (5.9. 2012)

 

PÄÄKIRJOITUS

Sitoutuminen ja vastuu tieteellisessä toiminnassa
Tarja Pölkki

ARTIKKELIT

Valtaistumista edistävät ja estävät tekijät sairaanhoitajan työssä
Liisa Kuokkanen, Helena Leino-Kilpi, Jouko Katajisto

Puolivuotiaan vauvan nukkumisen yhteys synnytyksen jälkeisiin masennusoireisiin
Jarna Kähkönen, Anne H. Salonen, Anna Liisa Aho, Marja Kaunonen

Sairaanhoitajan ammatillinen pätevyys perioperatiivisessa toimintaympäristössä
Ann-Sofie Silvennoinen, Sanna Salanterä, Riitta Meretoja, Kristiina Junttila

Potilaan kokemukset alueellisesta yhteiskäyttöisestä tiedosta
Tiina Mäenpää, Paula Asikainen, Tarja Suominen

PUHEENVUORO

Hoitotyön johtajien kokemuksellinen tieto kehittämistyössä
Leena Paasivaara, Marjo Suhonen, Hanna Tiirinki

 

Tutkiva Hoitotyö 2/2012 (8.2. 2012)

 

PÄÄKIRJOITUS

Ammatillinen osaaminen ja potilaiden osallisuuden vahvistaminen
Tarja Pölkki

ARTIKKELIT

Ammatillisen osaamisen kehittäminen - ikääntyvien ja nuorten hoitajien näkökulma
Hanna Salminen, Merja Miettinen

Polikliinisen hoitotyön autonomiaa edistävät tekijät

Tuija Virtanen, Arja Rantanen, Merja Kaunonen

Työntekijöiden käsityksiä asiakkaan osallisuudesta mielenterveys- ja päihdetyössä
Minna Laitila, Anna-Maija Pietilä

Äidit keskoslasten kivunlievittäjinä
Anna Axelin, Liisa Lehtonen, Tiina Pelander, Sanna Salanterä

PUHEENVUORO

Millaiseen tietoon potilaan hoitoa koskevat päätökset perustuvat?
Anne Korhonen, Virpi Jylhä, Arja Holopainen