Näyttöön perustuva hoitotyö - Tulossa hoitotyön suosituksia

Olemmeko siirtymässä hoitotyössä uuteen aikakauteen, jolloin voimme lopultakin todeta käytännön ja teorian välisen kuilun kaventuneen?

Olemmeko siirtymässä hoitotyössä uuteen aikakauteen, jolloin voimme lopultakin todeta käytännön ja teorian välisen kuilun kaventuneen? Näyttöön perustuva toiminta tarkoittaa parhaan ajantasaisen tiedon harkittua ja systemaattista käyttöä asiakkaan hoidossa. Kehityksen suuntaa ei voi muuttaa; hoitotyön suositukset tulevat jäädäkseen ammattilaisten päätöksenteon tueksi. Tässä lehdessä käsitellään näyttöön perustuvaa hoitotyötä ja ensimmäisiä valmistumassa olevia hoitotyön suosituksia eri näkökulmilta.

Näyttöön perustuva hoitotyö haastaa jokaisen hoitotyöntekijän, jonka pyrkimyksenä on edistää potilaiden hyvää oloa, miettimään oman toimintansa perusteita. Enää toiminta ei voi perustua vakiintuneisiin hoitamisen tapoihin, kliinisiin käytänteisiin tai oppi- ja ohjekirjojen tietoon, vaan tutkittuun tietoon.

 

Näyttöön perustuvaa hoitotyötä on edeltänyt näyttöön perustuvan lääketieteen nopea ja tuloksia tuottanut kehitys viimeisten kahden vuosikymmenen aikana. Käypä hoito on suomalainen näyttöön perustuvan lääketieteen hanke ja se on tuottanut jo 73 kansallista hoitosuositusta. Kansainvälinen tutkimustieto on muokattu suosituksissa suomalaiseen terveydenhuoltoon sopivaksi ja suosituksissa on hyödennetty niitä laatineiden henkilöiden vahvaa käytännön työn osaamista ja hallintaa.

 

Samat periaatteet toteuvat Sairaanhoitajaliiton johtamassa Näytöllä tuloksiin –hankkeessa, jossa ensimmäiset seitsemän hoitotyön suositusta ovat valmistumassa. Siitä huolimatta, että tutkittua tietoa hoitotyön suosituksiin löytyy vielä niukasti kotimaasta, on tärkeää mukailla sekä koti- että ulkomaisten tutkimusten tulokset suomalaiseen hoitotyöhön soveltuviksi. Hoitosuositukset ovat työvälineitä, niitä ei ole tarkoitettu normeiksi. Hoitosuositukset antavat suunnan, ovat toiminnan selkäranka, mutta terveydenhuoltohenkilöstö arvioi vastuullisesti ja yksilöllisesti jokaisen asiakkaan hoidon tarpeen ja tulokset. Hoitosuositukset vaativat jatkuvaa päivittämistä; jatkossa olisi järkevää, että monitieteinen ryhmä päivittäisi yhdessä Käypä hoito – ja hoitotyön suosituksia.   

 

 

 


Kirjoittaja: Hannele Lukkarinen

« Takaisin